E-DERGİ
E-Randevu
E-Sonuç
Sağlık Broşürleri

KURUMSAL

HoşgeldinizKurucumuzKurucumuzun MesajıVizyonumuz, Misyonumuz ve DeğerlerimizOrtaklara DuyurularHasta Hakları ve Sorumlulukları Ziyaretçi PolitikasıOrganizasyon ŞemasıAnlaşmalı KurumlarKalite Yönetim BirimiKalite Yönetim ÇalışmalarıKişisel Verilerin KorunmasıBebek Dostu HastaneKurumsal Katalog Basında Osmanoğlu E-Çalışan Öneri ve Şikayetleri İnsan Kaynakları Sanal Tur Tıbbi Donanım Satış
Ortaklara Duyurular

 
KARAR NO                                     : 2019 / 14
KARAR TARİHİ                              : 23/07/2019
TOPLANTIYA KATILANLAR        : Semih İlhan Söylemezoğlu, Nadire Esra  
                                                           Söylemezoğlu, Sedat Dinç
 
 
 
 
 Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 
 
Şirketimizin 22/07/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; şirketin 3.500.000.-(Üçmilyonbeşyüzbin)TL olan sermayesinin, nakden 1.500.000.-(Birmilyonbeşyüzbin)TL arttırılarak 5.000.000.-(Beşmilyon)TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş olup Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.
 
T.T. K. 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlanı:
 
Şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini (en az ¼ oranında) Türkiye İş Bankası Şişli Şubesinde bulunan TR28 0006 4000 0011 0511 9342 71 iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarını şirketimize ibraz etmeleri için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 15 (Onbeş) günlük süre tanınmıştır.
 
15 (Onbeş) günlük süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, arttırılmasına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer bir ortağa veya ortak olmayan üçüncü şahıslara kullandırılmasına,
 
İşbu kararın Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilanına karar verilmiştir.
 
 
 
  Yönetim Kurulu Başkanı                        Başkan Yardımcısı                               Yönetim Kurulu Üyesi
  Semih İlhan Söylemezoğlu                    Nadire Esra Söylemezoğlu                           Sedat Dinç

Osmanoğlu Hastanesi
Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar sok. No:4 Şişli 34360 / İstanbul
Telefon
: 0850 800 50 50
Faks
: 0212 230 26 18
E-Posta
: info@osmanogluhastanesi.com.tr
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Burdaki bilgiler ve resimler izinsiz kullanılmamalıdır.
E-Sonuç E-Randevu E-Danışma WhatsApp Bizi Arayın